Oracle SOA Suite 12c voor Beheerders

Omschrijving

Deze hands-on workshop stelt u in staat ervaring op te doen met de beheersmogelijkheden van SOA Suite 12c  in de context van berichtenverkeer met SOA en OSB technologieën. Er zal aandacht worden besteed hoe het berichtenverkeer en de onderliggende SOA en/of OSB applicatie zich manifesteert op zowel design time als runtime en de relatie daartussen. Er zal uitgebreid geoefend kunnen worden met diverse beheerstools binnen de SOA 12c suite (zoals Enterprise Manager, WLS console, WLS ) en daar buiten (bijvoorbeeld SOAPUI)

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor beheerders (administrators), architecten, team/projectleiders en functionele consultants die een breed inzicht willen verkrijgen in de beheersmogelijkheden van SOA Suite 12c.

Doel

Deelnemers leren hoe het SOA en OSB berichtenverkeer zich manifesteert op het SOA 12c platform met bijbehorende monitoring tooling (bijvoorbeeld Enterprise Manager). Daarnaast worden de verschillende deployment opties en best practises geoefend. Tot slot zullen een aantal SOA 12c beheers best practices aan de orde worden gesteld, inclusief een overview van de SOA 11g naar SOA 12c migratiemethodes.

Voorkennis

Wij adviseren een algemene kennis van Application Servers, en gerelateerde technologieën zoals XML, databases en minstens een jaar ervaring met vorige releases van Application Servers of gelijke technologieën.  

Inhoud

Bij deze training wordt veel gebruik gemaakt van hands-on oefeningen gebaseerd op reeds ontwikkelde webservices (SOA en OSB) zodat er veel aandacht kan worden besteed aan voorspelbaar (happy flow) en onvoorspelbaar (unhappy flow) gedrag van het berichtenverkeer en natuurlijk de beschikbare beheerstooling om dit gedrag te monitoren. Daarnaast komen de verschillende deployment opties van SOA/OSB artifacts langs en bijbehorende best practices (WLST en MDS)

Introductie SOA/OSB

·         Introducties en Training Overview

·         Soa Suite 12c Install and Config Overview

·         Theorie en Demo WSDL, XML, SOAP & Rest

·         Lab Environment Setup and Software Distribution

·         Get Familiar with the SOA12c OVA

·         Mini workshop JDeveloper, Enterprise Manager Fusion Middleware Control, WLS console & SOAPUI

SOA New features in 11g, 12.1 and 12.2

·         Overview new features since 11g from various perspectives (e.g. Administrators, Developers)

Monitoring messages with Enterprise Manager

·         Instance Tracing & Error Hospital

·         Logging & Monitoring

·         Consoles and user management/roles

Resources, WLST & Deployment

·         Datasources and adapters

·         WLST

·         Deployment

·         MDS best-practices

SOA Suite Administrative Best Practices & Migration options

·         SOA Suite Administrative Best Practices

·         SoaSuite 11g->12c Migrations

 

Duur

De workshop duurt 3 dagen.

Inschrijven of meer informatie?

Stuur een email aan training(at)darwin-it.nl of bel ons op 070-2628871