Oracle Spatial 11g Basic

Omschrijving

In deze cursus wordt ingegaan op opslag, syntax en semantiek van de geometrische datatypes die Oracle Spatial ondersteunt. De verschillen tussen Oracle Spatial, Oracle Locator en Oracle XE worden besproken. Deelnemers leren werken met Oracle′s native data type voor ruimtelijke data (SDO_GEOMETRY) en de geometrische primitieven die het ondersteunt. Verder wordt het mechanisme van ruimtelijk indexeren uitgelegd. Operatoren en functies met betrekking tot ruimtelijke selecties (queries), overlays en ruimtelijke analyses komen aan bod. Ook de nieuwe Oracle Spatial datatypes (10g en 11g) voor de opslag van rasterbeelden (Georaster), topologie, netwerken, puntenwolken, TIN′s en de 3D-objecten worden behandeld. De cursus sluit af met een korte uitleg van de in Oracle Spatial 11g geïntroduceerde OGC-compliant spatial web-services.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor personen die gaan werken of werken met Oracle Spatial.

Voorkennis

Praktijkervaring met SQL is zeer gewenst.

Inhoud

 • Oracle Spatial en GIS
 • Oracle Spatial en Datamodellering
 • Oracle Spatial als onderdeel van organisatiebrede geo-informatievoorziening
 • Verschillen tussen Oracle Spatial en Locator
 • Uitleg van SDO_GEOMETRY datatype.
 • Laden van data in Oracle Spatial
 • Opvoeren van metadata
 • Valideren van data in Oracle Spatial
 • Indexeren en tunen van ruimtelijke data.
 • Beschrijven van het Oracle Spatial query model.
 • Implementeren van ruimtelijke SQL queries met gebruikmaking van ruimtelijke operatoren.
 • Uitvoeren van ruimtelijke analyses met ruimtelijke functies en procedures.
 • Begrijpen van de coördinatensystemen beschikbaar in Oracle Spatial.
 • Systeemontwikkeling met Oracle Spatial
 • Uitleg van Network Data Model
 • Uitleg van "linear referencing" mogelijkheden.
 • Uitleg van Point Clouds
 • Uitleg van de 3D-mogelijkheden

Duur

De training duurt drie dagen.

Inschrijven of meer informatie?

Stuur een email aan training(at)darwin-it.nl of bel ons op 070-2628871