Oracle Overview

Omschrijving

Deze special biedt u een overzicht van het actuele productportfolio van Oracle.
Aan de hand van een voorbeeld van een bedrijfsproces brengen wij voor u in kaart welke Oracle producten in welke context toegepast kunnen worden en hoe ze onderling (kunnen) samenwerken om het bedrijfsproces te ondersteunen. Van proces­modellering, de implementatie van een ERP/CRM-oplossing en het verkrijgen van de gewenste stuurinformatie, leiden wij u via de Oracle architectuurprincipes naar maatwerkontwikkeling, integratie en content­management. Security en implementatie voor eindgebruikers komen ook aan bod. Wij plaatsen deze onderwerpen voor u in de context van het bedrijfsproces en de informatie architectuur van Oracle, zodat u de samenhang en samenwerking van de Oracle producten gedurende deze training ziet ontstaan.

Doelgroep

Oracle starters, (account)managers, projectleiders, analisten, functionele en technische beheerders en alle anderen die in hoofdlijnen willen weten wat Oracle aan oplossingen biedt, hoe deze samenhangen en waar ze toegepast kunnen worden in uw bedrijf.

Doel

Een overzicht krijgen van het gehele Oracle product portfolio en de onderlinge samenhang.

Voorkennis

Wij adviseren algemene IT-kennis.

Inhoud

We beginnen bij het begin, het bedrijfsproces. Op welke delen past een standaard pakket, welke delen vereisen maatwerk en hoe integreren we dat alles met de bestaande systemen? Vervolgens komt de vraag naar sturing aan de orde, hoe krijgen we stuur-informatie over het bedrijfsproces beschikbaar? Dan gaan we in op het ontwikkelen van maatwerk en het koppelen aan de bestaande systemen op basis van het gebruik van webservices. Via de middleware voor het analyseren en publiceren van informatie komen we dan bij de opslag van gestructureerde en ongestructureerde gegevens in de database. Tenslotte behandelen we het beheren van al deze technologie en hoe dit uiteindelijk in de organisatie gebruikt gaat worden.

 • Introductie Oracle als bedrijf
 • Oracle Database
 • Application Server
 • BEA Weblogic
 • OSB/Enterprise Service Bus
 • UCM
 • Enterprise Manager
 • BPEL/BPM/BPA Suite
 • AIA
 • XML, SOA Suite
 • BI,/Datawarehousing/OBIEE/BI Publisher
 • UPK/eLearning
 • Security/Autorisatie
 • Oracle Unified Method, Information Architecture,
 • E-Businesss Suite, Siebel CRM, BAM, Fusion,
 • SQL, PL/SQL, JDeveloper, Designer, Forms, APEX, ADF

Duur

De special duurt een halve dag.

Inschrijven of meer informatie?

Stuur een email aan training(at)darwin-it.nl of bel ons op 070-2628871