Oracle Cloud Quick Start

Omschrijving
Met deze unieke cloud workshop kunnen u en uw beheerders direct hands-on en snel aan de slag om uw Oracle cloud services optimaal in te zetten. Heeft u al een Oracle Cloud abonnement of overweegt u er binnenkort mee te starten? Dan is dit een uitgelezen manier om in een keer de juiste en snelle start te maken op basis van de ervaringen van onze Oracle cloud consultants.

De training betreft voornamelijk de Oracle Platform en Infrastructure services (PaaS en IaaS) en bestaat uit de volgende onderdelen: een introductie waarin het Oracle Cloud portfolio wordt toegelicht, het behandelen van de algemene kenmerken van de Oracle Public Cloud User Interface en het gebruik van de cloud security capabilities, inclusief koppelingen met LDAP services. Hands-on zal de creatie van diverse cloud instances worden geoefend en de daarbij te hanteren best-practices op het gebied van netwerk, security en beschikbaarheid. Tot slot schetsen wij de diverse stand-alone en hybride topologien en de daarbij te hanteren connectiviteitsinstellingen. Kortom, een training voor iedereen die binnenkort inhoudelijk met de Oracle Cloud omgeving te maken gaan krijgen.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor architecten, technisch projectleiders, netwerk-, infastructuur-, database- en middleware- beheerders die een praktisch inzicht willen verkrijgen hoe de Oracle cloud, al of niet in combinatie met on-premises en third-party oplossingen, bedrijfsbreed kunnen worden ingezet.

Doel
Deze training biedt een praktische en handzame leidraad om in de zeer omvangrijke Oracle Public Cloud interface snel de relevante toepassing (Paas en Iaas) te vinden, in te richten voor gebruik en efficiënt te monitoren en te beheren.

Voorkennis
Enige ervaring met het creëren en monitoren van Oracle Databases en middleware (Weblogic) is gewenst, zodat vooral de cloud capabilities op hun toegevoegde waarde kunnen worden beoordeeld. Daarnaast wordt verondersteld dat de belanghebbenden in contact zijn gekomen of binnenkort gaan komen met Oracle Cloud Paas en/of Iaas Services.

Inhoud
Tijdens de introductie zal een overview worden gegeven van de Oracle Saas, Paas en Iaas portfolio en de daarbij gehanteerde terminologie en subscriptie modellen. Met dit inzicht kunnen de mogelijkheden van de Oracle cloud services in hun context worden geplaatst. Daarnaast zullen de security aspecten binnen de Oracle Cloud services en koppelingen met LDAP services aan de orde worden gesteld. Vervolgens zullen er verschillende instances (database en middleware) worden gecreëerd en hun karakteristieken, (zoals bijvoorbeeld netwerkinstellingen), uitgebreid worden toegelicht. In het connectiviteits deel van de training zullen zowel de verbindingen met het on-premise en third-party platformen worden behandeld, alsmede de cloud instellingen van de diverse IDE’s zoals bijvoorbeeld EM, SQLDeveloper en JDeveloper.  

De Oracle Cloud Quick Start training zal bij voorkeur gebruik maken van de reeds aangeschafte Oracle Cloud credits (Paas en Iaas) zodat er na afloop een volledige cloud referentie omgeving kan worden achtergelaten. Indien er geen Oracle Cloud redits zijn zal er gebruik worden gemaakt van een proeftuin omgeving.
 

Agenda

Cloud Introductie

 • Introducties en Training Overview

 • Definities van Iaas, Paas en Saas services

 • Oracle Cloud terminologie (zoals Cloud Credits, Datacenters, Domains, Services, Instances)

 • Toelichting op beschikbare subscriptie modellen: metered versus non-metered

 • Kenmerken van de Cloud Lab omgeving (Oracle Public Cloud Interface)

 • Cloud Security aspecten (Cloud Security capabilities, koppelingen met LDAP)

Cloud Instance creatie

 • Stappenplan en vereisten voor het creëren van Paas en Iaas instances via de OPC (Oracle Public Cloud) UI

 • Management van SSH (Secure Shell) keys

 • Toelichting op network security settings en hun samenhang (Security rules, Access rules, Access Control Lists en VPN

 • Overige Compute best practices zoals adding storage en het uploaden van software voor Iaas toepassingen

Connecties

 • Architectuuroverzicht voor het opzetten van connecties tussen off-premise, on-premises instances en third-party services (bijv. Google, Twitter, SalesForce.com)

 • Typische cloud settings voor diverse IDE's zoals EM, Putty, SQLDeveloper en JDeveloper

 • Cloud deployment van Java projecten

Overig

 • REST-Api toepassingen voor het automatiseren van steeds herhalende taken (e.g. shutdown/startup instances, create instances)

 • Cloud user management setup

 

Duur
De workshop duurt 2 dagen.

Inschrijven of meer informatie?
Stuur een email aan training(at)darwin-it.nl of bel ons op 070-2628871