Advanced PL/SQL 11g

Omschrijving

Deze workshop biedt u een overzicht van de belangrijkste nieuwe aspecten van Oracle SQL en PL/SQL die u vervolgens direct gaat toepassen tijdens oefeningen. Ook komt het gebruik van  XML en XMLType aan de orde, belangrijke onderwerpen als u werkt (gaat werken) in een SOA omgeving. De onderwerpen worden klassikaal behandeld en vervolgens werkt u individueel of in kleine teams aan de opgaven.

Doelgroep

Medior en senior Oracle ontwikkelaars en software-architecten die hun professionele meerwaarde willen verhogen.

Doel

Relevante kennis-update van de nieuwe mogelijkheden die Oracle biedt en het evalueren van de mogelijke toepassing in uw eigen situatie.

Voorkennis

Meerjarige ervaring in voorgaande Oracle versies

Inhoud

De onderwerpen worden uitgebreid toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en er is veel ruimte voor vragen, discussie en uitdieping. De voor u  meest relevante achtergrondinformatie in de vorm van websites, artikelen, blogs en vak-literatuur wordt aangeduid, zodat u direct ook een basis heeft voor verdere zelfstudie.

SQL:

 • subselects - any, all
 • coalesce
 • case
 • nulliff
 • nls functions
 • width_bucket
 • sys_guid
 • regular expressions
 • multi table insert
 • merge statement
 • flashback query
 • joins (left outer join, right outer join,
 • full outer join, partition outer join)
 • grouping sets, cube , rollup
 • inline views
 • with clause
 • scalar subquery
 • analytical queries
 • instead off triggers on view
 

PL/SQL:

 • case statement
 • date functions (current_date etc, extract)
 • records
 • collections
 • bulk collect/forall
 • returning clause
 • dynamic sql

Omgeving:

 • OTA
 • Versiebeheer (Subversion)
 • VM Ware
 • Application Server setup
 • SQLDeveloper
 • Webforms
 • APEX
 • JDeveloper / AD
 

Duur

De workshop duurt 2 dagen.

Inschrijven of meer informatie?

Stuur een email aan training(at)darwin-it.nl of bel ons op 070-2628871